کهکشان مثلث

کهکشان مثلث (Triangulum Galaxy) یا کهکشان “سه‌گوش” یا “مسیه ۳۳” یا “NGC۵۹۸” یک کهکشان مارپیچی در صورت فلکی “سه‌سو” است. این کهکشان بیش از ۵۰ هزار سال نوری قطر دارد و پس از کهکشان آندرومدا (M31) و کهکشان راه شیری، سومین گروه کهکشانی بزرگ است. کهکشان M33 که تقریبا ۳ میلیون سال نوری با ما فاصله دارد، به نظر خودش ماهوارۀ کهکشان آندرومدا است و ستاره شناسان در این دو کهکشان چشم اندازهای خارق العاده ای از منظومه های ستاره ای مارپیچی یکدیگر مشاهده می کنند. این عکس ترکیبی ِ دقیق نیز همانند چشم انداز از سیارۀ زمین، خوشه های ستاره ای آبی M33 و مناطق تشکیل ستارۀ صورتی رنگ را در طول بازوهای مارپیچی کهکشان نشان می دهد. در واقع، NGC 604 غار مانند درخشان ترین منطقۀ تشکیل ستاره است که در ساعت ۷ از مرکز…

کهکشان مثلث (Triangulum Galaxy) یا کهکشان سه‌گوش یا مسیه ۳۳ یا NGC۵۹۸ یک کهکشان مارپیچی در صورت فلکی “سه‌سو” است.

این کهکشان بیش از ۵۰ هزار سال نوری قطر دارد و پس از کهکشان آندرومدا (M31) و کهکشان راه شیری، سومین گروه کهکشانی بزرگ است. کهکشان M33 که تقریبا ۳ میلیون سال نوری با ما فاصله دارد، ستاره شناسان در کهکشان آندرومدا و کهکشان مثلث، چشم اندازهای خارق العاده ای از منظومه های ستاره ای مارپیچی یکدیگر مشاهده می کنند. این عکس ترکیبی ِ دقیق (تصویر فوق) نیز همانند چشم اندازی از سیارۀ زمین، خوشه های ستاره ای آبی M33 و مناطق تشکیل ستارۀ صورتی رنگ را در طول بازوهای مارپیچی کهکشان نشان می دهد. در واقع، NGC 604 غارمانند درخشان ترین منطقۀ تشکیل ستاره است که در حدود ساعت ۷ از مرکز کهکشان دیده می شود. همانند M31، جمعیت M33 شامل ستارگان متغیر، به این مارپیچ نزدیک، یک معیار کیهانی داده تا مقیاس فاصله جهان را مشخص کند.

منبع: کهکشان مثلث

————————————————————————————–

“متن فوق ظاهرا بوسیله ماشین ترجمه شده است. در صورتیکه مایل به مطالعه متن مقاله به زبان اصلی هستید به لینک زیر مراجعه نمایید.”

مقاله به زبان اصلی