مردی که از پوستش کیف و کفش ساخته شد!

جورج پاروت، در اواخر قرن نوزدهم در غرب وحشی آمریکا زندگی میکرد. او بینی بزرگی داشت و به «جورج دماغ گنده» مشهور بود. دماغ گنده و باندش در سرقت واگن و کالسکه موفق بودند. در آن روزها، همه معاملات به صورت نقدی انجام می شد و به صورت مقدار زیادی اسکناس های کاغذی حمل می شدند. روزی در سال ۱۸۷۸، باند دماغ گنده تصمیم گرفتند شانس خود را در قطار اتحادیه اقیانوس آرام امتحان کنند. اما کارمند تیزبین راه آهن متوجه تغییری که آن ها در مسیر قطار داده بودند شد، آن را تعمیر و پلیس را قبل از رسیدن قطار مطلع کرد. جورج و گروهش فرار کردند و افسرهای پلیسی که به دنبال آن ها بودند را کشتند.

ادامه خواندن “مردی که از پوستش کیف و کفش ساخته شد!”