شاید امواج گرانشی از کرمچاله‌ها گسیل می‌شوند!

رویداد غیرمنتظره‌ای در حال وقوع است. در سال ۱۹۳۵ در نظریه آلبرت اینشتین و نیتان روزن به وجود کرمچاله‌ها اشاره شد، طوری که این کرمچاله‌ها با گرانش فوق‌العاده خود باعث خم شدن فضا-زمان شده و همانند پل رابط، دو نقطه از فضا را به هم وصل می کنند. نظریه کرمچاله‌ها همچنان مفهومی ناشناخته برای علم است، طوری که عامل انتشار امواج گرانشی تازه ثبت شده به طور عجیبی ناشناخته است و ما قادر به تشخیص این موضوع نیستیم که آیا برخورد سیاهچاله ها باعث ایجاد این امواج شده و یا برخورد کرمچاله‌ها؟ حتی احتمال می رود اجرام نظری موسوم به (ECOs) فازبال ها(fazballs) یا گراواستارها(gravastars) که جایگزین سیاهچاله‌ها هستند بتوانند عامل انتشار این امواج باشند. این دو محقق به این موضوع اشاره می کنند که اگر بتوان تفاوت بین سیگنال‌های منتشر شده از برخورد…

ادامه خواندن “شاید امواج گرانشی از کرمچاله‌ها گسیل می‌شوند!”