استفاده از رمز عبور بیانگر وجود امنیت کامل نیست

مدیریت رمز عبور بسیار مشکل است. به طور معمول، سایت‌های خرید و برنامه‌های بسیار زیادی وجود دارند که هر کدام رمز عبور مخصوص به خود را داشته و به همین خاطر، مدیریت این تعداد زیاد از رمز عبور، کار دشواری به نظر می‌رسد.اگر نگاهی گذرا به متداول‌ترین رمزهای عبور سال ۲۰۱۶ بیندازید، به وضوح می‌بینید که رمز «۱۲۳۴۵» کاربرد بسیار زیادی داشته است. البته «۱۲۳۴۵۶۷۸۹» هم در بسیاری از مواقع مورداستفاده قرار می‌گیرد.به گزارش ایتنا از رایورز بر اساس نظرسنجی جدیدی که از ۶۰۰ نفر به عمل آمده است، ۳۷ درصد افراد بر این باور بودند صرفاً زمانی که سایت از آنها درخواست می‌کند، رمز عبور خود را تغییر می‌دهند.همچنین یازده درصد از این افراد اذعان داشتند که حداقل هفت سال است که رمز عبور خود را تغییر نداده‌ و در تمام این مدت، از یک رمز عبور ثابت استفاده نموده‌اند. عجیب است،…

ادامه خواندن “استفاده از رمز عبور بیانگر وجود امنیت کامل نیست”