دانستنی‌های جالب در باره دوره جامع مدیریت پروژه

استانداردها و چهارچوبهاي  فراوانی براي مديريت پروژه وجود دارد و  بعضي مانند PMBOK  و PRINCE 2   براي  همه پروژه‌ها كاربرد دارند. بدون دانش مدیریت پروژه، هدایت پروژه ها و رسیدن به هدف بسیار دشوار می‌باشد .

ادامه خواندن “دانستنی‌های جالب در باره دوره جامع مدیریت پروژه”