|  
ساعت سایر نقاط جهان
صفحه اصلی > فهرست مقالات > آشنایی با UML - بخش دوم: نمودارهای UML
مقالات وب، شبکه
 

آشنایی با UML - بخش دوم: نمودارهای UML

UML - Unified Modeling Language

// منابع: fa.wikipedia.org | blog.tangcs.com

آشنایی با UML - بخش اول: تاریخچه و مفاهیم بنیادین
 
*
توجه: *در صورتیکه پیام شما مربوط به مقاله همین صفحه یا هر مبحث و مقاله مشخص دیگری می باشد، حتما" نام مقاله و توضیحات لازم را در فیلد های مربوطه وارد نمایید.


 
ارسال به دوستافزایش اندازه فونتکاهش اندازه فونت